Agrifac Visie

Geef jouw planten precies de verzorging die ze verdienen

We hebben land nodig om voedsel te verbouwen, gezonde bodems om gewassen en vee te voeden, schoon water op boerderijen en boeren om het allemaal mogelijk te maken. Elke boer en loonwerker heeft zijn eigen dagelijkse uitdaging om het hoogst mogelijke rendement te behalen tegen de laagste kosten. Op een meer mondiaal niveau weten we dat er voldoende capaciteit is om voldoende voedsel te produceren om iedereen adequaat te voeden, ondanks het feit dat de wereldbevolking naar verwachting zal toenemen tot 9 miljard in 2050. In plaats van steeds meer land te bewerken, zouden we in staat moeten zijn om de voedselproductiviteit op bestaande landbouwgrond te verhogen en tegelijkertijd onze voetafdruk te verkleinen.

Dat is precies de business waarin Agrifac zich bevindt! We willen op een duurzame, briljante eenvoudige manier bijdragen aan de hogere voedselbehoefte.