Welkom bij Agrifac

Voldoende, voedzaam en veilig voedsel met Agrifac

We hebben land nodig om voedsel te verbouwen, gezonde bodems om gewassen en vee te voeden, schoon water op boerderijen en boeren om het allemaal mogelijk te maken. Elke boer en loonwerker heeft zijn eigen dagelijkse uitdaging om het hoogst mogelijke rendement te behalen tegen de laagste kosten. Op een meer mondiaal niveau weten we dat er voldoende capaciteit is om voldoende voedsel te produceren om iedereen adequaat te voeden, ondanks het feit dat de wereldbevolking naar verwachting zal toenemen tot 10 miljard in 2050. In plaats van steeds meer land te bewerken, zouden we in staat moeten zijn om de voedselproductiviteit op bestaande landbouwgrond te verhogen en tegelijkertijd onze voetafdruk te verkleinen. Dat is precies het vak waarin we ons bevinden! We willen op een duurzame, briljante eenvoudige manier bijdragen aan de hogere voedselbehoefte.

Innovatieve tools

We kunnen de opbrengst verhogen op minder productieve landbouwgrond, waar we enorme verschillen in opbrengst zien tussen de huidige productieniveaus en die mogelijk zijn met verbeterde productiepraktijken, mechanisatie en duurzame landbouw. In combinatie met de innovatieve spuitmachines van Agrifac behaalt u meer opbrengst met minder water, gewasbescherming en minder brandstof. Je geeft elke plant wat hij nodig heeft. Samen met Agrifac draag je bij aan een briljante simpele oplossing om de wereld op een duurzame manier te voeden.

Altijd de juiste balans

We willen allemaal dat voedsel veilig blijft door planten te beschermen tegen ziekte en dood. We zullen ook met meer zorg en respect met de natuur moeten omgaan, wat inhoudt dat we minder pesticiden gebruiken en de natuurlijke hulpbronnen respecteren. We willen geen overbodige en onnodige chemicaliën, maar een goed, voedzaam, gezond en toch resistent product.

4E’s for growers

Bij Agrifac ontwikkelen we innovatieve tools. Dit doen we volgens het ‘4Es for Growers’-concept. Dit betekent dat efficiëntie, economie, ergonomie en ecologie leidend zijn bij het ontwerp en de ontwikkeling van onze producten. Deze ontwikkelingen zijn niet alleen innovatief maar ook zeer gebruiksvriendelijk. Brilliant Simple.

Het beste voor u en uw gewassen

Agrifac wil niets dan het beste voor zowel boeren als planten. Dit betekent dat we de opbrengst met 50% willen verhogen en tegelijkertijd het gebruik van chemicaliën met 50% willen verminderen. Bijvoorbeeld met NEED Farming, waarmee we op plantniveau kunnen doseren. Dit betekent dat we voor elke individuele plant het beste kunnen doen met minder gewasbeschermingsmiddel, vloeibare mest en water.

Meer dan 80 jaar spuitspecialist

Agrifac machinery timeline

Agrifac begon in 1938 met de verkoop van knapzakspuiten. Na de Tweede Wereldoorlog zette het Marshallplan de mechanisatie in Nederland op gang. Na het succesvol produceren van getrokken veldspuiten, werden in 1986 de eerste zelfrijdende veldspuiten ontworpen en gebouwd; al met StabiloPlus, het gepatenteerde chassis. In de afgelopen jaren is het nieuwe assortiment Condor Endurance en Condor spuitmachines ontwikkeld en bovenal heeft Agrifac de volgende stap gezet in precisielandbouw: NEED Farming.


4Es for Growers

Agrifac 4e for Growers

Alle Agrifac spuittechniek is ontwikkeld in lijn met het 4Es for Growers concept. Dit betekent dat efficiëntie, economie, ergonomie en ecologie leidend zijn bij het ontwerp en de ontwikkeling van onze producten. De Condor helpt gewassen groeien door ze te beschermen en te voeren. De combinatie van slimme technologie, gebruiksvriendelijkheid, een aantrekkelijk en robuust ontwerp en zeer lage onderhoudskosten maakt van elke Agrifac-machine een gloeiend voorbeeld van innovatie.

Onze prestaties tot nu toe:

  • Om ervoor te zorgen dat elke druppel op de juiste plek terechtkomt, heb je een veldspuit met maximale stabiliteit nodig. Agrifac produceert sinds 1986 de meest stabiele veldspuit op de markt. De combinatie van het gepatenteerde chassis (StabiloPlus) met een stabiele balans (BalancePlus) maakt dat Agrifac de breedste en sterkste gieken op de markt kan aanbieden (J-Boom).
  • Vervolgens was de volgende fase een optimale dekking. Geen sproeidriehoeken, geen onder- en overdosering bij het wisselen van secties / nozzles en dankzij de volledige circulatie en constante druk (GreenFlowPlus)

Het meest duurzaam

” In 2019 is vastgesteld dat het een “nul op de meter” (NOM) fabriek is. Dit betekent dat de zonnepanelen meer energie hebben opgewekt dan Agrifac heeft verbruikt. ”

Sustainable Farming with Agrifac

Agrifac loopt graag voorop als het gaat om innovaties en duurzaamheid. De meest innovatieve en duurzame machines ter wereld worden ontwikkeld en geassembleerd in de meest duurzame fabriek van Nederland volgens de 4e’s for Growers en ons NEED Farming concept! Agrifac heeft een passie voor duurzaamheid. De Agrifac-fabriek is een van de meest duurzame ter wereld met een BREEAM-score van 97,83%. Enkele cijfers: 50 m3 regenwater gebruikt voor toiletten en testen, 500m2 tuin, groen voor insecten, vlinders, bijen etc., 5.000m2 zonnepanelen.
Leer meer…

Voor het produceren van de Condor maakt Agrifac gebruik van de LEAN-methode: specificeer de waarde nauwkeurig per specifiek product, identificeer de waardestroom voor elk product, laat de waarde stromen zonder onderbrekingen, laat de klant waarde uit de producent halen en streeft naar perfectie.

UN Sustainable Development Goals

In het jaar 2000 hebben 189 VN-leden de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling van de VN aangenomen. De 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) zoals bestrijding van armoede en honger, beschikbaarheid van water en onderwerpen als energie en klimaatverandering staan ​​hoog op de agenda. Bij Agrifac ondersteunen we deze SDG’s sterk. Voorlopig richten we ons vooral op deze doelen: geen honger, schoon water en sanitaire voorzieningen, verantwoorde consumptie en productie, leven onder water, leven op het land.

UN SDG 2
UN SDG 6
UN SDG 12
UN SDG 14
UN SDG 15