Pulsbreedtemodulatie (PWM) spuiten

De garantie om met de gewenste hoeveelheid op de juiste plek te spuiten

Jaren geleden ontwikkeld om spuitwerk te versnellen, worden pulsbreedtemodulatie (PWM) -systemen nu gebruikt om de nauwkeurigheid te verbeteren en de kosten voor middelen te verlagen.

PWM spuiten bevatten:

  • secties met één spuitdop
  • bochtcompensatie
  • drukonafhankelijke snelheidsregeling

Momenteel is het gebruikelijk om de machine zo in te stellen dat alle planten minimaal de gewenste hoeveelheid middelen krijgen. De vloeistofafgifte en de concentratie in de tank worden op een bepaalde situatie ingesteld. Dit leidt tot een afgifte van te veel vloeistof op de meeste plekken in het veld, terwijl andere plekken niet genoeg krijgen. Dit heeft tot gevolg dat er te veel middelen nodig zijn en de verspreiding over het veld niet juist is. Agrifac heeft besloten om deze tekortkoming in spuittechniek aan te pakken en introduceert daarvoor StrictSprayPlus.  

Boeren hebben de zekerheid nodig dat een gewenste hoeveelheid middelen op de juiste plaats wordt gespoten. Dit zorgt ervoor dat de middelen zijn werk kunnen doen en de juiste plant op het juiste moment kan worden gevoed en beschermd.

1. Secties met één spuitdop

Om overlapping en overdosering zoveel mogelijk te voorkomen kan iedere spuitdop apart in- en uitgeschakeld worden.

PWM Spraying

2. Bochtcompensatie

Bij het maken van een bocht tijdens het spuiten, bewegen verschillende spuitdoppen op verschillende snelheden. In de buitenbocht leggen de spuitdoppen een langere weg af dan in de binnenbocht. Om constant dezelfde hoeveelheid middel te spuiten, berekent StrictSprayPlus de snelheid en de gewenste hoeveelheid voor iedere spuitdop. Wanneer de machine zich in een bocht bevindt moeten de buitenste (buitenbocht) doppen meer vloeistof afgeven dan de doppen die zich in de binnenbocht bevinden. StrictSprayPlus is het eerste systeem dat dit daadwerkelijk compenseert en dus overal een dekking van 100% bij het spuiten levert.

3. Drukonafhankelijke snelheid regeling

Regelmatige regeling van de hoeveelheid wordt bereikt door de waterdruk te veranderen. Verandering van deze druk verandert echter niet alleen de stroomsnelheid door iedere spuitdop, maar ook het spuitbeeld en de druppelgrootte. StrictSprayPlus hoeft de spuitdruk niet te veranderen en dus blijven spuitbeeld en druppelgrootte gelijk, onafhankelijk van de stroomsnelheid.

Regeling per spuitdop

 Om dit allemaal te bereiken, berekent StrictSprayPlus de snelheid en de gewenste spuithoeveelheid voor iedere spuitdop. De waarden worden gebruikt om te bepalen hoeveel iedere afzonderlijke spuitdop dient te spuiten. De stroomsnelheid wordt geregeld doordat de tijd dat de snel schakelende spuitdop (maximaal 100 keer per seconde) open en dicht gaat is te veranderen. Door de frequentie en de verhouding tussen open en dicht te variëren, wordt de uiteindelijke hoeveelheid per spuitdop bepaald. Dankzij de variabele frequentie en de mogelijkheid om de tijd van openen en sluiten individueel te veranderen, is het aantal schakelingen per seconde zo laag mogelijk maar wel zo hoog als nodig. Dit garandeert een goede bedekking, een altijd nauwkeurig spuitbeeld en tegelijkertijd een langere levensduur voor de kleppen.


Meer innovatieve oplossingen voor duurzame landbouw

My Agrifac

4E for Growers

Elke Agrifac machine en applicatie wordt ontwikkeld volgens het 4e’s for Growers concept. Dit betekent dat we rekening houden met efficiëntie, economie, ergonomie en ecologie die bepalend zijn voor alles wat we produceren.

Lees meer
StrictSprayPlus

Precisielandbouw

Met precisielandbouw kun je de behoefte aan gewasbescherming per vierkante meter bepalen. Hierdoor is een zeer nauwkeurige en voldoende behandeling van uw gewassen mogelijk. Dit verschilt van traditionele landbouw, waar er veel meer globale bepaling per veld is.

Lees meer

Spot spraying

Spot-specifieke behandelingen bieden veel voordelen. Boeren kunnen hun chemicaliënverbruik aanzienlijk verminderen. Het is ook beter voor het gewas en heeft ook minder impact op het milieu. U schaadt het gewas niet, u doodt alleen het onkruid.

Lees meer

Drift reductie spuiten

Sproeien moet zo efficiënt en veilig mogelijk zijn. Tijdens het spuiten is drift ongewenst. Verliezen moeten worden verminderd om zoveel mogelijk van de gespoten chemische stof op het doel te krijgen. Het binnendringen van actieve ingrediënten in bijvoorbeeld oppervlaktewater en randstructuren moet worden vermeden.

Lees meer
Agrifac AiCPlus

Camera spraying

Er zijn slimme spuittechnologieën beschikbaar die werken aan het identificeren van groen materiaal op bruin door middel van camera’s. Met deze technologie kunnen boeren alleen spuiten waar er onkruid is.

Lees meer
AirFlowPlus

Spuiten met luchtondersteuning

Luchtondersteunde spuitboomspuiten zijn ontwikkeld om een ​​aantal redenen. Luchtondersteund sproeien opent het bladerdak van het gewas, legt alle bladoppervlakken bloot, voert kleine druppeltjes naar het doel, verbetert de dekking en vermindert drift.

Lees meer
VertiPlus

Verticaal spuiten

Een verticale spuitboom kan uitkomst bieden bij hoge gewassen zoals asperges, tomaten, komkommers en paprika’s. Een verticale spuitboom zorgt voor een optimale gewaspenetratie. De posities van de nozzles zijn eenvoudig aan te passen aan de hoogte van het gewas en kunnen worden afgesloten met een nozzle.

Lees meer
PWM spraying StrictSprayPlus

PWM – spuiten

Boeren hebben de garantie nodig dat een oplossing met de gewenste dosering op de juiste plek wordt bespoten, zodat de oplossing kan werken, de juiste planten op de juiste plek kan beschermen en voeren. Met StrictSprayPlus kunt en zult u altijd en overal perfecte hoeveelheden aanbrengen.

Lees meer

NEED Farming

Precisielandbouw is niet precies genoeg. Om de volgende stap in de landbouw te kunnen maken, hebben we zorg nodig op plantniveau. Terug naar de basis van de landbouw: voor elke plant zorgen, maar gewapend met de nieuwste technologieën.

Lees meer