Пръскане с широчинно-импулсен модулатор (ШИМ)

StrictSprayPlus – гаранцията, че ще пръскате с желаната скорост на правилното място

Разработени преди години за увеличаване на скоростта на работа, системите с широчинно-импулсна модулация (ШИМ) сега се използват за подобряване на точността и намаляване на разходите за химикали. 

Пръскането с ШИМ включва: 

  • Индивидуално управление на дюзите 
  • Припокриване и компенсация при завиване 
  • Бързи промени на дебита в реално време, с минимално въздействие върху размера на капката 

Към момента често се случва да настроите машината, така че всички растения да получат поне желаната доза. Дозирането на прилагането и концентрацията в резервоара са зададени съгласно по-екстремния случай. Това води до прилагане на твърде големи дози в по-голямата част от полето докато други участъци от него не получават достатъчно.  Поради настоящото състояние на технологията има нужда от повече входяща информация и разпределението по полето е неравномерно. Agrifac реши да се справи с този недостатък на технологията за пръскане, като разработи собствена система за пръскане с ШИМ: StrictSprayPlus. 

Фермерите имат нужда да им се гарантира, че разтворът бива пръскан с желаното дозиране на точното място, така че разтворът да може да работи, защитава и подхранва точните растения на точното място. Със StrictSprayPlus можете и ще прилагате точните количества навсякъде по всяко време. StrictSprayPlus има три характеристики, които му помагат да прилага точните количества навсякъде. 

1. Участъци с единични дюзи 

За да се предотврати в максимална степен застъпването и предозирането, всяка дюза може да бъде отделно включена или изключена. 

PWM Spraying

2. Компенсация при завиване 

Различните дюзи се движат с различна скорост, когато завиват по време на пръскане (разположените отвън изминават по-дълъг път при завой отколкото тези от вътрешната страна). За да могат да пръскат постоянно с една и съща дозировка, по-бързо движещите се дюзи трябва да пръскат повече, а по-бавно движещите се дюзи трябва да пръскат по-малко. StrictSprayPlus е първата система, която наистина компенсира това, като осигурява пръскане с 100% покритие навсякъде. 

3. Управление на дозирането независимо от налягането 

Нормалното управление на дозирането се постига със смяна на налягането на водата. Но смяната на налягането променя не само скоростта на потока, минаващ през всяка дюза, но и схемата на пръскане и размера на капките. При StrictSprayPlus няма нужда да се сменя налягането на пръскане, за да се смени скоростта на потока, затова и схемата на пръскане и размерът на капките остават същите независимо от потока. 

Управление на ниво отделна дюза 

За да постигне всичко това, StrictSprayPlus изчислява скоростта и изискваната дозировка на пръскането за всяка дюза. Тези стойности се използват за определяне колко трябва да пръска всяка от дюзите. Потокът се контролира чрез смяна на времето, през което бързо (до 100 пъти в секунда) превключващото тяло на дюзата е отворено и затворено. Като се варира честотата и съотношението отворена/затворена, се установява крайната дозировка на дюза. Поради възможността за промяна на времето за отваряне и затваряне индивидуално за всяка дюза броят на превключванията на секунда е възможно да е най-ниският, но е толкова висок, колкото е нужно. Благодарение на това схемата на пръскане е винаги точна, а експлоатационният живот на клапаните бива удължен.