Пръскане с широчинно-импулсен модулатор (ШИМ)

StrictSprayPlus – гаранцията, че ще пръскате с желаната скорост на правилното място

Разработени преди години за увеличаване на скоростта на работа, системите с широчинно-импулсна модулация (ШИМ) сега се използват за подобряване на точността и намаляване на разходите за химикали. 

Пръскането с ШИМ включва: 

  • Индивидуално управление на дюзите 
  • Припокриване и компенсация при завиване 
  • Бързи промени на дебита в реално време, с минимално въздействие върху размера на капката 

Към момента често се случва да настроите машината, така че всички растения да получат поне желаната доза. Дозирането на прилагането и концентрацията в резервоара са зададени съгласно по-екстремния случай. Това води до прилагане на твърде големи дози в по-голямата част от полето докато други участъци от него не получават достатъчно.  Поради настоящото състояние на технологията има нужда от повече входяща информация и разпределението по полето е неравномерно. Agrifac реши да се справи с този недостатък на технологията за пръскане, като разработи собствена система за пръскане с ШИМ: StrictSprayPlus. 

Фермерите имат нужда да им се гарантира, че разтворът бива пръскан с желаното дозиране на точното място, така че разтворът да може да работи, защитава и подхранва точните растения на точното място. Със StrictSprayPlus можете и ще прилагате точните количества навсякъде по всяко време. StrictSprayPlus има три характеристики, които му помагат да прилага точните количества навсякъде. 

1. Участъци с единични дюзи 

За да се предотврати в максимална степен застъпването и предозирането, всяка дюза може да бъде отделно включена или изключена. 

PWM Spraying

2. Компенсация при завиване 

Различните дюзи се движат с различна скорост, когато завиват по време на пръскане (разположените отвън изминават по-дълъг път при завой отколкото тези от вътрешната страна). За да могат да пръскат постоянно с една и съща дозировка, по-бързо движещите се дюзи трябва да пръскат повече, а по-бавно движещите се дюзи трябва да пръскат по-малко. StrictSprayPlus е първата система, която наистина компенсира това, като осигурява пръскане с 100% покритие навсякъде. 

3. Управление на дозирането независимо от налягането 

Нормалното управление на дозирането се постига със смяна на налягането на водата. Но смяната на налягането променя не само скоростта на потока, минаващ през всяка дюза, но и схемата на пръскане и размера на капките. При StrictSprayPlus няма нужда да се сменя налягането на пръскане, за да се смени скоростта на потока, затова и схемата на пръскане и размерът на капките остават същите независимо от потока. 

Управление на ниво отделна дюза 

За да постигне всичко това, StrictSprayPlus изчислява скоростта и изискваната дозировка на пръскането за всяка дюза. Тези стойности се използват за определяне колко трябва да пръска всяка от дюзите. Потокът се контролира чрез смяна на времето, през което бързо (до 100 пъти в секунда) превключващото тяло на дюзата е отворено и затворено. Като се варира честотата и съотношението отворена/затворена, се установява крайната дозировка на дюза. Поради възможността за промяна на времето за отваряне и затваряне индивидуално за всяка дюза броят на превключванията на секунда е възможно да е най-ниският, но е толкова висок, колкото е нужно. Благодарение на това схемата на пръскане е винаги точна, а експлоатационният живот на клапаните бива удължен. 


Иновативно решение за устойчивото земеделие

My Agrifac

Концепцията за „4-те Е-та за производителите“

Всяка машина и приложение на Agrifac са разработени в съответствие с концепцията за „4-те Е-та за производителите“. Това означава, че вземаме предвид ефективността, икономичността, ергономичността и екологичността и ги оставяме да бъдат решаващи във всичко, което произвеждаме.

Научете повече

Прецизно земеделие

С прецизно земеделие можете да определите нуждата (NEED) от растителна защита на квадратен метър. Това позволява много прецизна и достатъчна обработка на вашите посеви. Това е различно от традиционното земеделие, където в рамките на полето се работи с по-мащабно определяне.

Научете повече
AciPlus Camera Spraying

Пръскане на участъци

Пръскането на участъци има редица преимущества. Фермерите могат чувствително да намалят употребата на химикали. Освен това е по-добро за посева и има по-малко въздействие върху околната среда. Унищожавате само плевелите, без да увреждате посева.

Научете повече

Пръскане с намаляване на отнасянето на струята

Пръскането трябва да е колкото е възможно по-ефикасно и безопасно. По време на пръскане отнасянето на струята е нежелателно. Трябва да се намалят загубите, за да се извлече максимумът от насоченото пръскане на химикала в целта. Попадането на активните съставки например в повърхностни води и околни структури трябва да се избягва.

Научете повече
Agrifac AiCPlus

Пръскане с помощта на камери

Има интелигентни технологии за пръскане, които работят с идентифициране на зелен материал върху кафяв фон чрез камери. Тази технология позволява на фермерите да пръскат само там, където има плевел.

Научете повече
AirFlowPlus

Пръскане с помощта на въздух

Самоходните пръскачи, използващи помощта на въздух, са разработени по няколко причини. Пръскането с помощта на въздух разтваря посевите, дава достъп до всички листни повърхности и отвежда малките капки до целта, като подобрява покритието и намалява отнасянето на струята.

Научете повече
Agrifac VertiPlus

Вертикално пръскане

Стрела за вертикално пръскане може да бъде решението за високи култури като аспержи, домати, краставици и пипер. Стрелата за вертикално пръскане осигурява оптимално проникване на разтвор в посева. Позициите на дюзите лесно могат да се адаптират към височината на посева и да бъдат индивидуално изключвани.

Научете повече
PWM spraying StrictSprayPlus

Пръскане с ШИМ технология

Фермерите имат нужда да им се гарантира, че разтворът се пръска с желаното дозиране на точното място, така че да може да работи, защитава и подхранва точните растения на точното място. Със StrictSprayPlus можете и ще прилагате точните количества навсякъде по всяко време.

Научете повече

Земеделие NEED

Precision farming is not precise enough. To make the next step in agriculture, we need care at the plant level. Back to the basics of farming: taking care of every individual plant, but armed with the latest technologies.

Научете повече