Opryskiwanie z modulacją szerokości impulsu (PWM)

Gwarancja opryskiwania z żądaną dawką w odpowiednim miejscu; StrictSprayPlus

Systemy z modulacją szerokości impulsu (PWM) powstały wiele lat temu, aby przyspieszyć pracę, a obecnie są wykorzystywane do poprawi dokładności i zmniejszenia kosztów generowanych przez środki chemiczne. 

Opryskiwanie PWN obejmuje: 

  • Sterowanie poszczególnymi dyszami 
  • Kompensacja nachodzenia i skrętu 
  • Szybkie zmiany natężenia przepływu w czasie rzeczywistym, z minimalnym wpływem na rozmiar kropli 

Obecnie popularne jest ustawienie maszyny w taki sposób, że wszystkie rośliny otrzymują przynajmniej żądaną dawkę. Dawka i stężenie w zbiorniku są ustawiane zgodnie z bardziej wymagającym przypadkiem. Ten wynik dawkuje za dużo na większość obszarów pola, podczas gdy inne nie otrzymują odpowiedniej dawki.  W wyniku stanu obecnej technologii, wymagane są większe nakłady, a rozprowadzenie na polu nie jest równomierne. Firma Agrifac zdecydowała poradzić sobie z tym niedociągnięciem w technologii opryskiwania, opracowując własny system opryskiwania PWM: StrictSprayPlus

Rolnicy potrzebują gwarancji, że roztwór jest opryskiwany z żądaną dawką w odpowiednim miejscu, więc roztwór może wspierać, chronić i zasilać odpowiednie rośliny w odpowiednim miejscu. Dzięki StrictSprayPlus możliwe są i będą dawkowane doskonałe ilości przez cały czas w każdym miejscu. StrictSprayPlus ma trzy cechy charakterystyczne, które pomagają dawkować dokładną ilość w każdym miejscu. 

1. Sekcje pojedynczych dysz 

Aby maksymalnie zapobiegać zakładkom i przedawkowaniu, każdą dyszę można indywidualnie włączyć/wyłączyć. 

PWM Spraying

2. Kompensacja skrętu 

Skręcając podczas opryskiwania, różne dysze poruszają się z różną prędkością (zewnętrzna porusza się po dłuższej ścieżce niż wewnętrzna). Aby prawidłowo opryskać z tą samą dawką, szybciej poruszające się dysze muszą wypryskać więcej, a wolniej poruszające się dysze muszą wypryskać mniej. StrictSprayPlus to pierwszy system, który na prawdę to kompensuje, opryskując 100% pokrycia w każdym miejscu. 

3. Kontrola dawki niezależnie od ciśnienia 

Regularną kontrolę dawki uzyskuje się poprzez zmianę ciśnienia wody. Jednak zmiana ciśnienia nie tylko zmienia wielkość przepływu przez każdą dyszę, ale również zmienia kształt strumienia i wielkość kropli. StrictSprayPlus nie musi zmieniać ciśnienia oprysku, aby zmienić wielkość przepływu. Dlatego kształt strumienia i wielkość kropli pozostają takie same, niezależnie od przepływu. 

Kontrola na dyszę 

Aby to wszystko uzyskać, StrictSprayPlus oblicza prędkość i wymaganą dawkę opryskiwania dla każdej dyszy. Te wartości są używane, aby określić, ile musi wypryskać każda dysza. Przepływ jest kontrolowany poprzez zmianę czasu, w którym szybko (do 100 razy na sekundę) przełączający korpus dyszy jest otwarty i zamknięty. Różnicując częstotliwość i współczynnik otwarcia/zamknięcia, ustanawiana jest ostateczna dawka na dyszę. Z powodu możliwości zmiany indywidualnego czasu otwierania i zamykania, liczba przełączeń na sekundę jest najmniejsza z możliwych, ale wystarczająco wysoka względem potrzeb. To zapewnia, że kształt strumienia jest zawsze dokładny, przy jednoczesnym wydłużeniu trwałości użytkowej zaworów. 


Innowacyjne rozwiązanie dla zrównoważonego rolnictwa

4e dla rolników

Każda maszyna firmy Agrifac oraz każde zastosowanie są opracowywane zgodnie z wymyśloną przez nią koncepcją 4e dla rolników. Oznacza to, że efektywność, ekonomiczność, ergonomiczność i ekologiczność odgrywają decydującą rolę w całej naszej produkcji.

Więcej informacji

Rolnictwo precyzyjne

Rolnictwo precyzyjne pozwala określić POTRZEBĘ dotyczącą ochrony upraw w przeliczeniu na metr kwadratowy. Umożliwia to przeprowadzanie bardzo precyzyjnych i wystarczających zabiegów na uprawach. Różni się to od tradycyjnego rolnictwa, w przypadku którego dla każdego pola dokonuje się znacznie bardziej ogólnego określenia.

Więcej informacji
AciPlus Camera Spraying

Opryskiwanie punktowe

Zabiegi punktowe mają wiele korzyści. Rolnicy mogą znacznie ograniczyć zużycie środków chemicznych. Są one także lepsze dla upraw i mają mniejszy wpływ na środowisko. Nie wyrządza się szkody uprawom, lecz tylko zabija się chwasty.

Więcej informacji

Opryskiwanie z redukcją dryftu

Opryskiwanie powinno być maksymalnie wydajne i bezpieczne. Dryft to niepożądane zjawisko podczas opryskiwania. Straty wymagają ograniczenia, aby do miejsca docelowego dotarło jak najwięcej rozpylanego środka chemicznego. Należy unikać przedostania się aktywnych składników do, na przykład, wód powierzchniowych i konstrukcji znajdujących się na obrzeżach.

Więcej informacji
Agrifac AiCPlus

Opryskiwanie z wykorzystaniem kamer

Dostępne są inteligentne technologie opryskiwania, które działają w oparciu o rozpoznawanie zielonego materiału na brązowym podłożu z wykorzystaniem kamer. Dzięki takiej technologii rolnicy mogą opryskiwać tylko te miejsca, w których występują chwasty.

Więcej informacji
AirFlowPlus

Opryskiwanie wspomagane powietrzem

Opryskiwacz belkowy ze wspomaganiem powietrzem powstał z kilku powodów. Opryskiwanie wspomagane powietrzem pozwala osłonić uprawy, odsłonić wszystkie powierzchnie liści i przenieść niewielkie krople do miejsca docelowego, co poprawia pokrycie i ogranicza dryft.

Więcej informacji
Agrifac VertiPlus

Opryskiwanie pionowe

Pionowa belka polowa może stanowić odpowiedź w przypadku wysokich upraw, takich jak szparagi, pomidory, ogórki i papryka. Zapewnia ona optymalną penetrację łanu. Pozycję dysz można bez problemu dostosować do wysokości upraw i dostępna jest także możliwość wyłączania dysz.

Więcej informacji
PWM spraying StrictSprayPlus

Opryskiwanie z modulacją szerokości impulsu

Rolnicy potrzebują gwarancji, że roztwór jest opryskiwany z żądaną dawką w odpowiednim miejscu, więc roztwór może wspierać, chronić i zasilać odpowiednie rośliny w odpowiednim miejscu. Dzięki StrictSprayPlus możliwe są i będą dawkowane doskonałe ilości przez cały czas w każdym miejscu.

Więcej informacji

Rolnictwo NEED

Precyzyjne rolnictwo nie jest wystarczająco precyzyjne. Aby zrobić kolejny krok w rolnictwie, musimy dbać na poziomie rośliny. Wracając do podstaw rolnictwa: dbanie o każdą pojedynczą roślinę, ale uzbrojeni w najnowsze technologie.

Więcej informacji