Missie & Visie

Geef jouw planten precies de verzorging die ze nodig hebben!

Onze missie

We kunnen de opbrengst verhogen op minder productieve landbouwgrond waar we enorme verschillen in opbrengst zien tussen de huidige productieniveaus en die mogelijk zijn met verbeterde productiepraktijken, mechanisatie en precisielandbouw. In combinatie met bijvoorbeeld onze innovatieve sproeiers die meer opbrengst kunnen behalen met minder gewasbescherming, om elke plant te voorzien van wat ze nodig heeft, draagt ​​ons bedrijf bij aan een briljante eenvoudige oplossing om boeren te helpen de wereld op een duurzame manier te voeden.

Agrifac ontwikkelt machines die elke plant precies bieden wat ze nodig heeft. Als eerste fabrikant is Agrifac nu in staat om op basis van plotkaarten precies die plant te verzorgen die moet worden behandeld. We noemen dit “Elke druppel raakt de juiste plek”. We gaan richting 50% meer omzet met 50% minder gewasbescherming. Deze ontwikkeling betekent dat er een verandering in de landbouw zal plaatsvinden. De toekomstige boer gaat terug naar persoonlijke inspectie van elke plant. Allerlei data zoals satellieten en sensoren maken dit mogelijk. Voor die boeren die hun eigen kennis en ervaring combineren met de beschikbare data, zijn de mogelijkheden eindeloos. Met deze nieuwe technologie, beschikbare data en gezond verstand kunnen we samen de wereld een stukje mooier maken. De toekomst van de landbouw is begonnen, met NEED Farming, powered by Agrifac!

Onze visie

We hebben land nodig om voedsel te verbouwen, gezonde bodems om gewassen en vee te voeden, schoon water op boerderijen en boeren om het allemaal mogelijk te maken. Elke boer en loonwerker heeft zijn eigen dagelijkse uitdaging om het hoogst mogelijke rendement te behalen tegen de laagste kosten. Op een meer mondiaal niveau weten we dat er voldoende capaciteit is om voldoende voedsel te produceren om iedereen adequaat te voeden, ondanks het feit dat de wereldbevolking naar verwachting zal toenemen tot 9 miljard in 2050. In plaats van steeds meer land te bewerken, zouden we in staat moeten zijn om de voedselproductiviteit op bestaande landbouwgrond te verhogen en tegelijkertijd onze voetafdruk te verkleinen.

Dat is precies de business waarin Agrifac zich bevindt! We willen op een duurzame, briljante eenvoudige manier bijdragen aan de hogere voedselbehoefte.