Мисия на Agrifac

Дава на растенията ви точно това, от което се нуждаят

Можем да увеличим добива на по-малко продуктивни земеделски земи, където виждаме огромни разлики в добива между настоящите производствени нива и възможните такива с подобрени производствени практики, механизация и прецизно земеделие. В комбинация с нашите иновативни пръскачки, които могат да постигнат по-голям добив с по-малко защита на културите, за да осигурят на всяко растение това, от което се нуждае, нашият бизнес допринася за гениално просто решение, което помага на земеделците да хранят света по устойчив начин. 

Agrifac разработва машини, които осигуряват на всяко растение точно това, от което се нуждае. Като челен производител, Agrifac вече е в състояние да се погрижи за точно това растение, което се нуждае от грижа, въз основа на карти на участъка. Ние го наричаме „Всяка капка попада на правилното място.“  Насочваме се към 50% повече приходи с 50% по-малко защита на културите. Това развитие означава, че ще има промяна в земеделието. Земеделецът на бъдещето се завръща към личния оглед на всяко растение. Това става възможно благодарение на всякакви данни, например от сателити и датчици. За земеделците, които съчетават собствените си познания и опит с тези данни, възможностите са безкрайни. С тази нова технология, данните на разположение и здравия разум заедно можем да направим света едно по-красиво място. Бъдещето на земеделието вече е започнало със земеделието NEED, задвижвано от Agrifac!