Misja & Wizja

Zapewnianie Twoim roślinom dokładnie takich zabiegów, jakich potrzebują!

Misja

Możemy zwiększać uprawy na mniej wydajnych ziemiach, w przypadku których dostrzegamy ogromne luki w zakresie wielkości upraw między aktualnymi poziomami produkcji a poziomami, które można osiągnąć poprzez poprawę praktyk produkcyjnych, mechanizację i precyzyjne rolnictwo. W połączeniu z, na przykład, naszymi innowacyjnymi opryskiwaczami, które są w stanie zapewnić większe uprawy przy ograniczeniu ich ochrony do zapewniania każdej roślinie tylko tego, czego potrzebuje, nasza działalność przyczynia się do niesamowicie prostego rozwiązania, dzięki któremu rolnikom będzie łatwiej zapewniać światu ekologiczne jedzenie. 

Firma Agrifac opracowuje maszyny, które zapewniają każdej roślinie dokładnie to, czego potrzebują. Firma Agrifac to pierwszy producent, który jest teraz w stanie zapewniać pielęgnację dokładnie tej roślinie, która wymaga opieki, bazując na mapach pasów. Mówimy o tym, że „Każda kropla trafia w odpowiednie miejsce”.  Dążymy do zwiększenia przychodów o 50% przy ograniczeniu ochrony upraw o 50%. Ten rozwój oznacza, że w rolnictwie dojdzie do zmiany. Rolnik z przyszłości wraca do osobistej kontroli każdej rośliny. Jest to możliwe dzięki wszelkiego rodzaju danym z np. satelitów i czujników. Przed rolnikami, którzy łączą swoją wiedzę i doświadczenie z dostępnymi danymi, stoją nieskończone możliwości. Dzięki tej nowej technologii, dostępnym danym i zdrowemu rozsądkowi, wspólnie możemy sprawić, aby świat był trochę bardziej cudowny. Przyszłość rolnictwa już się zaczęła, od koncepcji rolnictwa NEED napędzanej przez firmę Agrifac! 

Wizja

Potrzebujemy ziemi do uprawy żywności, zdrowych gleb do odżywiania upraw i żywego inwentarza, czystej wody w gospodarstwach i rolników, którzy będą zajmować się tym wszystkim. Każdy rolnik i wykonawca codzienne stara się osiągnąć jak największy zwrot przy jak najniższych kosztach. Wiemy, że na całym świecie dostępne są warunki do produkcji żywności w ilości wystarczającej do wykarmienia wszystkich ludzi, pomimo faktu, że do roku 2050 nasza liczba ma wzrosnąć do 9 miliardów. Zamiast uprawiać coraz większe ilości ziemi, powinniśmy zdobywać możliwość zwiększania wydajności produkcji żywności na istniejących gruntach i jednocześnie ograniczać swój ślad. 

Właśnie na tym polega działalność firmy Agrifac! Chcemy przyczynić się do zaspokojenia potrzeby zwiększenia produkcji żywności, w zrównoważony i niesamowicie prosty sposób.