Poslání & Vize

Poskytne vašim rostlinám přesně to ošetření, které potřebují!

Poslání

Můžeme zvýšit výnos na méně produktivní zemědělské půdě, kde vidíme obrovské meze výnosů mezi současnými úrovněmi produkce a možnými zlepšeními výrobních postupů, mechanizace a přesného zemědělství. V kombinaci například s našimi inovativními postřikovači, které dosahují vyššího výnosu s nižší ochranou plodin, jsme schopni poskytnout každé rostlině přesně to, co potřebuje. Naše činnost přispívá k vynikajícímu jednoduchému řešení, které pomáhá zemědělcům zásobovat svět potravinami udržitelným způsobem. 

Agrifac vyvíjí stroje, které poskytují každé rostlině přesně to, co potřebuje. Jako první výrobce je Agrifac nyní schopen vyživovat přesně tu rostlinu, která potřebuje ošetření, a to na základě pozemkových map. Říkáme tomu „Každá kapka zasáhne to správné místo.“  Míříme k 50% vyšším výnosům a 50% nižší ochraně porostů. Tento vývoj znamená, že v zemědělství dochází ke změně. Budoucí zemědělec se vrací k osobní prohlídce každé rostliny. To umožňují všechny druhy údajů, např. satelity a senzory. Pro ty farmáře, kteří kombinují své vlastní znalosti a zkušenosti s dostupnými údaji, jsou možnosti nekonečné. Díky této nové technologii, dostupným údajům a zdravému rozumu můžeme společně udělat svět o něco krásnějším. Budoucnost zemědělství začala díky NEED Farming, poháněným společností Agrifac! 

Vize

Potřebujeme půdu k pěstování potravin, zdravou půdu k výživě plodin a hospodářských zvířat, čistou vodu na farmách a zemědělce, kteří to všechno uskuteční. Každý zemědělec a dodavatel čelí své každodenní výzvě k dosažení co nejvyšší možné návratnosti za co nejnižší cenu. Na globálnější úrovni víme, že je k dispozici dostatečná kapacita k výrobě dostatečného množství potravin, aby bylo možné zajistit dostatečné množství potravin pro všechny, a to navzdory skutečnosti, že se předpokládá, že světová populace do roku 2050 vzroste na 9 miliard. Namísto obdělávání další a další půdy bychom měli být schopni zvýšit produktivitu potravin na stávající zemědělské půdě a současně snížit naši uhlíkovou stopu. 

To je přesně to, co společnost Agrifac činí! Chceme přispívat k vyšší potřebě potravin udržitelným, brilantně jednoduchým způsobem.