Добре дошли в Agrifac

Достатъчна, питателна и безопасна храна с Agrifac 

Нуждаем се от земя, за да отглеждаме храна, от здрави почви, за да изхранваме посевите и добитъка, от чиста вода във фермите и от фермери, които да реализират всичко това. Всеки земеделски производител и подизпълнител има собствено ежедневно предизвикателство да постигне възможно най-висока възвращаемост при най-ниски разходи. На по-глобално ниво знаем, че има достатъчен капацитет за производство на достатъчно храна, за да се хранят адекватно всички, въпреки факта, че се очаква населението на света да нарасне до 10 милиарда до 2050 г. Вместо да обработваме все повече и повече земя, би трябвало да можем да увеличим производителността на храна от съществуващите земеделски земи, като същевременно намалим отпечатъка си. Agrifac е точно в този бизнес! Желаем да допринесем за задоволяване на по-високите потребности от храна по устойчив и гениално прост начин. 

Иновативни инструменти 

Можем да увеличим добива от по-малко продуктивни земеделски земи, където виждаме огромни разлики в добива между настоящите производствени нива и възможните такива с подобрени производствени практики, механизация и прецизно земеделие. В комбинация с иновативните пръскачки на Agrifac ще можете да постигнете по-висок добив с по-малко вода, растителна защита и гориво. Ще давате на всяко растение точно от каквото има нужда. Заедно с Agrifac ще допринасяте за гениално простото решение да изхранваме света по устойчив начин. 

Винаги правилен баланс 

Всички искаме храната да е безопасна, като защитаваме растенията от болести и загиване. Също така трябва да се отнасяме към природата с грижа и уважение, което означава да намалим количеството на използваните пестициди и да уважаваме природните ресурси. Не желаем свръхпроизводство, изобилни и ненужни химикали, а качествени, питателни, здрави и все пак издържливи продукти. 

Концепцията за „4-те Е-та за производителите“ 

В Agrifac разработваме иновативни инструменти. Правим това в съответствие с концепцията за „4-те Е-та за производителите“. Това означава, че ефективността, икономичността, ергономичността и екологичността са водещи в дизайна и разработването на нашите продукти. Тези разработки са не само иновативни и устойчиви, но и много лесни за използване.  

Гениално просто. 

Най-доброто за вас и вашите посеви 

Agrifac желае само най-доброто както за земеделците, така и за растенията. Това означава, че желаем да увеличим добива с 50%, като в същото време намалим използването на химикали с 50%.  Например със земеделието NEED, което ни дава възможност да дозираме на ниво растение. Това означава, че можем да направим най-доброто за всяко отделно растение, като същевременно използваме по-малко пестициди, течен тор и вода. 

Специалист с над 80 години опит в пръскането 

Agrifac machinery timeline

Agrifac стартира през 1938 г. с продажбата на преносими пръскачки. След Втората световна война планът „Маршал“ дава тласък на механизацията в Нидерландия. След успешното производство на прикачни пръскачки, през 1986 г. са проектирани и построени първите самоходни пръскачки; вече с патентованото шаси StabiloPlus. През последните години се разработва новата гама пръскачки Condor Endurance и Condor и най-важното е, че Agrifac направи следващата стъпка в прецизното земеделие: Земеделие NEED. 


„4-те Е-та за производителите“ 

Agrifac 4e for Growers

Всички технологии за пръскане на Agrifac са разработени в съответствие с концепцията за „4-те Е-та за производителите“. Това означава, че ефективността, икономичността, ергономичността и екологичността са водещи в дизайна и разработването на нашите продукти. Condor подпомага посевите ви, като ги защитава и подхранва. Комбинацията от умна и лесна технология за ползване от потребителя, атрактивен и здрав дизайн, както и много ниски разходи за поддръжка, прави всяка машина на Agrifac блестящ пример за иновативност. 

Постиженията ни до момента:  

  • За да сте сигурни, че всяка капка попада на правилното място, ви трябва пръскачка с максимална стабилност. От 1986 г. Agrifac произвежда най-стабилната пръскачка на пазара. Комбинацията от патентованото шаси (StabiloPlus) със стабилен баланс (BalancePlus) дават възможност на Agrifac да предложи най-широките и здрави стрели на пазара (J-образната стрела). 
  • Следващата фаза е оптималното покритие. Без образуване на триъгълници при пръскане и без промяна в дозирането при смяна на секции/дюзи, благодарение на пълната циркулация и постоянното налягане (GreenFlowPlus) 

Най-устойчивата 

„През 2019 г. се разбра, че тя е фабрика с „нулев електромер“ (NOM). Това означава, че соларните панели са генерирали повече електроенергия, отколкото Agrifac са потребили.“ 

Sustainable Farming with Agrifac

Agrifac обича да е в челните редици, що се отнася до иновации и устойчивост. Най-иновативните и устойчиви машини в света се разработват и сглобяват в най-устойчивата фабрика в Нидерландия, съобразно концепциите за „4-те Е-та за производителите“ и за земеделието NEED! Agrifac се е посветил на устойчивостта. Фабриката на Agrifac е една от най-устойчивите в света с рейтинг по BREEAM 97,83%. Някои данни: 50 m3 дъждовна вода са използвани за тоалетните и изпитвания, 500 m2 градина, зеленина за насекоми, пеперуди, пчели и др., 5 000 m2 соларни панели.  

За производството на Condor Agrifac използва метода LEAN:  Точно посочете стойността по конкретен продукт, идентифицирайте потока на стойността за всеки продукт, направете потока на стойността без прекъсвания, оставете клиента да извлече стойността от производителя и се стремете към съвършенство. 

Цели на ООН за устойчивото развитие 

През 2000 г. 189 страни членки на ООН приеха Целите на хилядолетието на ООН за развитие. 17-те цели за устойчиво развитие (ЦУР) като борбата с бедността и глада, наличността на вода и теми като енергията и изменението на климата са на първо място в дневния ред. Ние в Agrifac сериозно подкрепяме тези ЦУР. Засега се фокусираме конкретно върху следните цели: нулев глад, чиста вода и канализация, отговорно потребление и производство, живот във водата, живот на земята. 

UN SDG 2
UN SDG 6
UN SDG 12
UN SDG 14
UN SDG 15