Precisielandbouw

Geef uw planten precies de zorg die ze verdienen

Met precisielandbouw kun je de behoefte aan gewasbescherming per vierkante meter bepalen. Hierdoor is een zeer nauwkeurige en voldoende behandeling van uw gewassen mogelijk. Dit verschilt van traditionele landbouw, waar er veel meer globale vastberadenheid is per veld. Met precisielandbouw, slimme landbouw, satellietlandbouw of locatiespecifiek gewasbeheer: het doel is hetzelfde; het rendement op input optimaliseren met behoud van middelen. Kortom, een verbeterde duurzaamheid van landbouwmethoden. Precisielandbouw is gebaseerd op het observeren, meten en reageren op variabiliteit tussen en binnen het veld in gewassen.

Agrarische mechanisatie

De praktijk van precisielandbouw is mogelijk gemaakt door GPS en GNSS. Hierdoor konden boeren hun precieze positie in het veld bepalen en konden ze kaarten maken en meetgegevens zoals gewasopbrengst, terreinkenmerken, topografie, organisch stofgehalte, vochtgehalte, stikstofgehalte, pH, enz.

Precisielandbouw is een extreme vorm van landbouwmechanisatie en maakt gebruik van gps, sensoren (op de grond en vanuit de satelliet) en computers op de Agrifac-machine zelf. GPS is tot op enkele meters nauwkeurig en in combinatie met Real Time Kinematic (RTK) techniek corrigeert het het GPS-signaal. De nauwkeurigheid wordt vergroot door het gebruik van zendantennes op de grond. Door al deze signalen verhoogt de injectiespuit de precisie van onze machines aanzienlijk. De Agrifac Condor sproeiers zijn compatibel met alle GPS-systemen die op de markt verkrijgbaar zijn:


Meer innovatieve oplossingen voor duurzame landbouw

My Agrifac

4E for Growers

Elke Agrifac machine en applicatie wordt ontwikkeld volgens het 4e’s for Growers concept. Dit betekent dat we rekening houden met efficiëntie, economie, ergonomie en ecologie die bepalend zijn voor alles wat we produceren.

Lees meer
StrictSprayPlus

Precisielandbouw

Met precisielandbouw kun je de behoefte aan gewasbescherming per vierkante meter bepalen. Hierdoor is een zeer nauwkeurige en voldoende behandeling van uw gewassen mogelijk. Dit verschilt van traditionele landbouw, waar er veel meer globale bepaling per veld is.

Lees meer

Spot spraying

Spot-specifieke behandelingen bieden veel voordelen. Boeren kunnen hun chemicaliënverbruik aanzienlijk verminderen. Het is ook beter voor het gewas en heeft ook minder impact op het milieu. U schaadt het gewas niet, u doodt alleen het onkruid.

Lees meer

Drift reductie spuiten

Sproeien moet zo efficiënt en veilig mogelijk zijn. Tijdens het spuiten is drift ongewenst. Verliezen moeten worden verminderd om zoveel mogelijk van de gespoten chemische stof op het doel te krijgen. Het binnendringen van actieve ingrediënten in bijvoorbeeld oppervlaktewater en randstructuren moet worden vermeden.

Lees meer
Agrifac AiCPlus

Camera spraying

Er zijn slimme spuittechnologieën beschikbaar die werken aan het identificeren van groen materiaal op bruin door middel van camera’s. Met deze technologie kunnen boeren alleen spuiten waar er onkruid is.

Lees meer
AirFlowPlus

Spuiten met luchtondersteuning

Luchtondersteunde spuitboomspuiten zijn ontwikkeld om een ​​aantal redenen. Luchtondersteund sproeien opent het bladerdak van het gewas, legt alle bladoppervlakken bloot, voert kleine druppeltjes naar het doel, verbetert de dekking en vermindert drift.

Lees meer
VertiPlus

Verticaal spuiten

Een verticale spuitboom kan uitkomst bieden bij hoge gewassen zoals asperges, tomaten, komkommers en paprika’s. Een verticale spuitboom zorgt voor een optimale gewaspenetratie. De posities van de nozzles zijn eenvoudig aan te passen aan de hoogte van het gewas en kunnen worden afgesloten met een nozzle.

Lees meer
PWM spraying StrictSprayPlus

PWM – spuiten

Boeren hebben de garantie nodig dat een oplossing met de gewenste dosering op de juiste plek wordt bespoten, zodat de oplossing kan werken, de juiste planten op de juiste plek kan beschermen en voeren. Met StrictSprayPlus kunt en zult u altijd en overal perfecte hoeveelheden aanbrengen.

Lees meer

NEED Farming

Precisielandbouw is niet precies genoeg. Om de volgende stap in de landbouw te kunnen maken, hebben we zorg nodig op plantniveau. Terug naar de basis van de landbouw: voor elke plant zorgen, maar gewapend met de nieuwste technologieën.

Lees meer

Agrifac wil ook door naar de volgende stap, omdat we vinden dat precisielandbouw niet precies genoeg is. Om dat volgende doel in de landbouw te bereiken, hebben we zorg op plantniveau nodig. Terug naar de basis van de landbouw: voor elke plant zorgen, maar gewapend met de nieuwste technologieën. Kortom, voor de individuele behoeften van elke plant zorgen, in plaats van de behoeften van een heel veld, wat resulteert in hogere opbrengsten.