Прецизно земеделие

Дайте на растенията си точно това, от което се нуждаят

С прецизно земеделие можете да определите нуждата (NEED) от растителна защита на квадратен метър. Това позволява много прецизна и достатъчна обработка на вашите посеви. Това е различно от традиционното земеделие, където в рамките на полето се работи с по-мащабно определяне. При прецизно земеделие, интелигентно земеделие, сателитно земеделие или специфично за обекта управление на посевите: Целта е същата; оптимизиране на възвращаемостта на вложеното и същевременно опазване на ресурсите. Накратко, подобрена устойчивост на земеделските методи. Прецизното земеделие се основава на наблюдение, измерване и реагиране на между- и вътрешнополевата променливост в посевите. 

Селскостопанска механизация 

Практиката на прецизно земеделие започна с GPS и GNSS. Това даде възможност на фермерите да намерят точното си местоположение на полето и позволява създаването на карти и измерване на данни като добив от посева, характеристики на терена, топография, съдържание на органични вещества, нива на влага, нива на азот, pH и др. 

Прецизното земеделие е екстремна форма на селскостопанска механизация и използва GPS датчици (на земята и от сателита) и компютри в самата машина на Agrifac. GPS-ът е точен до няколко метра и в комбинация с кинематичната техника в реално време (RTK) коригира GPS сигнала. Точността се подобрява чрез използването на предавателни антени на земята. Поради всички тези сигнали, точността се увеличава значително. Пръскачките Agrifac Condor са съвместими с всички GPS системи, предлагани на пазара: 


Agrifac иска да направи и следващата крачка, защото вярваме, че „Прецизното земеделие не е достатъчно прецизно.“ За да постигнем тази цел в земеделието е необходимо да се грижим на ниво отделно растение. Връщане към основите на земеделието: грижа за всяко отделно растение, но с помощта на най-новите технологии. Същността на това е да се грижим за индивидуалните нужди на всяко растение вместо за нуждите на цяло поле и така да се постигнат по-големи реколти.