Meest duurzame fabriek van Europa, Agrifac

dinsdag 13 oktober, 2020

Agrifac loopt graag voorop als het gaat over innovaties en duurzaamheid. We willen dat er ook voor toekomstige generaties voldoende voedsel en energie is. De meest innovatieve veldspuiten ter wereld, ontwikkeld en geassembleerd in de meest duurzame fabriek van Nederland volgens het NEED Farming concept, waarbij er gewasbescherming per plant kan plaatsvindt.

Nul op de meter

De nieuwe fabriek werd in 2018 geopend. Over 2019 is vastgesteld dat we een “nul op de meter” (NOM) fabriek hebben. Dit betekent dat onze zonnepanelen meer energie hebben opgewekt dan Agrifac gebruikt heeft. Ook zijn de resultaten van de regenwater opvangtank (50m3) nu duidelijk. Alle Condor veldspuiten worden met dit ‘grijze water’ getest en we spoelen er alle toiletten meer door. Kortom, over 12 maanden gemeten heeft Agrifac een veel lagere impact op het milieu.

Breeam score

Energieneutraal gebouw en proces gebonden

Breeam score

Regenwaterhergebruik 50m3

Breeam score

Grote tuin van totaal meer dan 500m2 groen voor bedreigde diersoorten

Luchtdichtheid qv-10 0,24

BREEAM score van 97.38%

Dit alles resulteert in een BREEAM score van 97,38%, de hoogste score van Nederland op de 2014 richtlijn bij oplevering. Het is zelfs een van de hoogste scores ter wereld met BREEAM.

BREEAM

(Building Research Establishment Environmental Assessment Method) is een beoordelingsmethode om de duurzaamheidprestatie van gebouwen te bepalen.

Teamprestatie

Het bouwteam van Rottinghuis, Heluto en Bakker hebben hier een ontzettend mooi resultaat gerealiseerd. W4Y adviseurs heeft het BREEAM begeleid en er voor gezorgd dat we de hoogste score behaald hebben. Een hoge BREEAM score is enkel mogelijk als alle partijen hier voor willen gaan en dat was bij Agrifac het geval! Hierdoor is het ook een teamprestatie van alle betrokken partijen.

Cultuurhistorische waarde

Frans Apeldoorn, Agrifac

Cultuurhistorische waarde

‘‘Een in meerdere opzichten zeer uitdagend project’. ‘Allereerst omdat er op het bestaande terrein gebouwd moest worden. Dat betekende dat er een compleet nieuw gebouw moest worden neergezet, terwijl het bedrijf gewoon bleef draaien’’

Zegt Frans Apeldoorn, Director of Operations.

Daarnaast hebben de bestaande gevels van het kantoorgedeelte een cultuurhistorische waarde. Die moest vanzelfsprekend bewaard blijven. En omdat duurzaamheid bij ons hoog op de agenda staat, wilden we dat de nieuwbouw volledig energieneutraal werd. Sterker nog, door te streven naar een certificering BREEAM Outstanding hadden we de lat heel hoog gelegd.’

Paris gebouw

‘Het energiegebruik gebouw- en procesgebonden is maar 21 kWh/m2’, vertelt BREEAM-adviseur Simon Hogenstijn van W4Y. ‘Dit betekent dat het gebouw 75% onder de streefwaarde van Paris Proof van de DGBC zit. Maar ook is speciaal voor dit project duurzame vloerisolatie ontwikkeld die, naast de vooraf gestelde Rc-waarde, tevens voldoende draagkracht heeft om het gewicht van de landbouwmachines op te vangen. Ik ben bij heel veel nieuwbouw- en innovatieprojecten betrokken geweest, maar dergelijke prestaties heb ik nog nooit meegemaakt. Het pand van Agrifac is een van de meest duurzame gebouwen van Nederland, zoveel is zeker.’

Breeam

Het Agrifac gebouw en fabriek is een van de meest duurzame gebouwen in Europa

Uitstraling

Het ontwerp van B en O Architecten, met de gemetselde penanten van speksteen rondom het gebouw, zorgen er voor dat de fabriekshal niet zomaar een hal is, maar een mooi geheel wat aansluit bij de geïntegreerde oude gebouwen.

Ondersteuning overheid

Onder meer door de MIA en SDE+ was het mogelijk het project te financieren. ‘ Door met BREEAM te bouwen en naar NOM-fabriek te gaan zijn de meerkosten in de miljoenen gelopen’ vertelt Frans Apeldoorn. ‘Door de regelingen van RVO was het mogelijk de meerkosten te beperken en een duurzamer pand te realiseren.’