Пръскане с намаляване на отнасянето на струята

Пръскайте във всякакви условия с технологията на Agrifac за намаляване на отнасянето на струята

Технология за намаляване на отнасянето на струята 

Пръскането трябва да е колкото е възможно по-ефикасно и безопасно. По време на пръскане отнасянето на струята е нежелателно. Трябва да се намалят загубите, за да се извлече максимумът от насоченото пръскане на химикала в целта. Попадането на активните съставки например в повърхностни води и околни структури трябва да се избягва. Отнасянето на струята може да бъде ефективно намалено с използването на специални дюзи и технологии за тази цел. 

Дюзата и налягането на пръскане на практика определят размера на капката. Малките капки биват по-лесно отнесени от вятъра в сравнение с големите. Различните характеристики на оборудването могат да стимулират или намалят отнасянето на струята. 


Agrifac предлага всички технологии за намаляване на отнасянето, които са одобрени от нидерландското законодателство: 

Свалена надолу стрела на пръскачката, разстояние между дюзите 25 cm 

Възможно е да се пръска по-близо до върха на посева или гола почва с пръскачка с разстояние между дюзите 25 cm. Свалянето на стрелата при пръскането има положителен ефект върху намаляването на отнасянето на струята, тъй като вятърът има по-малко влияние върху отнасянето на струята поради по-краткия път, който течността за пръскане изминава до желаната цел. 

Wing

Wing е система, която се закача на стрелата на самоходната пръскачка. Крилата се монтират по цялата ширина на стрелата на пръскачката. Принципът на действие се основава на препречването и насочването на вятъра. Крилата насочват надолу въздушния поток, който увлича по-леките капки от струята. Когато отвореният посев се изправи отново, листата пречат на отнасянето на по-леките капки от струята. 

Agrifac Wing

Wave

Системата се състои от пластмасови пластини (екрани), които са прикрепени по цялата ширина на стрелата на пръскачката. Зад тях е линията, по която на разстояние 25 cm са разположени пръскащите дюзи. Височината и ъгълът на дюзите се регулират спрямо екрана. Екранът възпрепятства въздушния поток в непосредствена близост до дюзите, като създава защитна бариера срещу вятъра. В този заслон работната течност се движи към/в посева или голата почва с минимално въздействие от вятъра. 

Agrifac Wave

MagGrow

Системата MagGrow е патентована и сертифицирана по ISO техника, която използва постоянни земни магнити. Магнитите се поставят върху пръскачката и (почти) непрекъснато излагат течността на силни статични неравномерни магнитни полета, които променят свойствата на течността. Системата MagGrow не може да бъде изключвана. 

Maggrow

AirFlowPlus – система с помощта на въздуха 

Condor Endurance with AirFlowPlus

Въздухът се разпределя равномерно надолу по цялата ширина на пръскащата стрела с висока скорост и голям обем чрез разпределителна система до (зад) дюзите. Въздухът пренася работната течност (капчиците) до посева или необработената земя или, чрез ефекта на Вентури, гарантира, че всички капчици са засмукани надолу и попадат в посева или върху почвата. Настройките на въздушната помощ (скорост и посока) са такива, че работната течност е насочена към или в посева и че капчиците не могат да се отразяват. 

HighTechAirPlus

HighTechAir (HTA)

Това се отнася до техника на пръскане, състояща се от самоходна пръскачка с HTA DriftControlPlus и снижена пръскаща стрела, с която е възможно да избирате от класове за намаляване на отнасянето на струята. В рамките на всеки избран клас на намаляване на отнасянето е възможно да се променя скоростта на дозиране при прилагането или да се адаптира приложението към променена скорост на движение, като същевременно се поддържа избраният клас на намаляване на отнасянето. Използват се смесителни дюзи за въздух и течност от типа Agrifac HTA 10/39-TKSS4 в комбинация с контролера EcoTronicPlus. Контролерът непрекъснато се грижи съотношението между налягането на въздуха и налягането на течността да е настроено така, че избраното намаляване на отнасянето на струята да не се променя. Това се управлява автоматично от контролера. Водачът може само да зададе класа на намаляване на отнасянето. Класът на намаляване на отнасянето на струята се задава на екрана на системата EcoTronicPlus. Предлага се за всички пръскачки Condor 


Condor

Condor crop sprayer
 • Всяка капка отива на правилното място
 • 99,99% използване на работната течност
 • По-малък разход на вода
 • Всички преимущества на пръскачка Condor

Condor WideTrack

 • Максимална производителност
 • Максимална площ
 • Следите при пръскане вече не са проблем
 • Всички преимущества на пръскачка Condor

Condor Clearance

 • Просвет до 2 m
 • Идеална за посеви от слънчоглед и царевица
 • Височина на стрелата до 440 cm
 • Всички преимущества на пръскачка Condor

Condor MountainMaster

Condor MountainMaster crop sprayer

Condor MountainMaster

 • Погрижете се за посевите на стръмни склонове
 • Висок просвет
 • Този Condor запазва идеална стабилност по всички оси
 • Всички преимущества на пръскачка Condor
Научете повече

Condor Endurance II

Condor Endurance II

 • Проектирана за максимален капацитет и максимална скорост
 • Стрелите J се предлагат до 55 m
 • 8 000-литров резервоар
 • Носител на наградата Red dot от 2019 г.
Научете повече