Obilniny

Food Crops

Základní živiny pro svět 

Pokud jde o hospodaření na orné půdě, obilná zrna lze považovat za nejčastěji pěstovaná po celém světě. Cereálie se primárně používají jako hlavní složka pro celou řadu potravin, stejně jako také v některých nápojích, protože poskytují základní živiny potřebné pro lidskou stravu.  

Pšenice a ječmen se obvykle vysévají v zimním nebo jarním období, a to až do té doby, než do půdy pronikne chladné počasí, aby bylo zajištěno, že je semeno schopné vyklíčit a vytvořit kořen, který lze udržet. Obecně tyto porosty potřebují dostatečnou dávku srážek pro podporu dobrého růstu, než budou v létě sklizeny. Ideálním vegetačním obdobím jsou jarní měsíce. Vzhledem k tomu, že zemědělci žonglují s tolika typy půd, které se liší od jednoho pole k druhému, je důležité, aby se rozhodli pro různé porosty, které budou vzkvétat podle konkrétních potřeb jejich země. 


Základní živiny

Protože nám tato skupina potravin poskytuje základní živiny, je důležité, abychom jim během jejich růstových fází dodávali základní živiny. Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, je zajistit, aby byla půda, do které se semena sejí, ošetřena správně tak, aby poskytla rostlinám nejlepší start pro zvýšení výnosu v okamžiku sklizně. Kromě toho bude zemědělec průběžně ošetřovat plevel a choroby během růstových fází rostliny, aby zajistil, že plodina produkuje zrno nejvyšší kvality. 

Zemědělec obvykle aplikuje různé chemikálie a fungicidy zhruba třikrát až čtyřikrát, než porost dosáhne dospělosti. Monitorování pole a aplikace ve správný čas zaručí ochranu výnosu. Každé pole porostu musí být pečlivě sledováno, aby bylo zajištěno, že načasování aplikace takového ošetření je správné, a to na základě fáze růstu rostliny na konkrétním poli.

Ochrana výnosu 

Dalším způsobem, jak zaručit ochranu výnosu, je použití ošetření certifikovanou a osvědčenou technologií, na kterou Agrifac odpovídá možností postřikovače. Velmi oblíbenou volbou pro obilniny je Agrifac Condor nebo jeho větší bratr Condor Endurance. V závislosti na velikosti farmy mají tyto dva modely od společnosti Agrifac velikost nádrže v rozmezí od 4 000 litrů do 8 000 litrů, což zemědělci umožňuje provádět méně cest zpět pro doplnění během ošetřování. Kromě toho další variantou je šířka rampy. Od 24 do 42 metrů u postřikovače Condor a až 55 metrů u postřikovače Condor Endurance může pěstitel požadovat, aby jeho vlastní Agrifac byl postaven tak, aby dokonale zapadl do kolejových řádků používaných při všech operacích, což ještě více zefektivní proces postřikování.  

Inovativní technologie 

Pokud jde o inovativní technologie i na ně má společnost Agrifac odpověď. Technologie PWM jejich patentovaného StrictSprayPlus umožňuje pěstiteli aplikovat přesně to, co je pro konkrétní porost potřebné, změna je možná stisknutím tlačítka. Zkombinujte to s technologií StrictHeightPlus a patentovaným J-ramenem Agrifacu a konzistence postřikování nebrání tomu, aby každá kapka zasáhla správné místo! 


Condor WideTrack crop sprayer

Condor

Condor crop sprayer
 • Každá kapka zasáhne to správné místo
 • 99,99 % použití postřikové kapaliny
 • Menší spotřeba vody
 • Všechny výhody systému Condor

Condor WideTrack

 • Maximální výkon
 • Maximální výměra
 • Postřikovací stopy již nejsou problémem
 • Všechny výhody systému Condor

Condor Clearance

 • Přízemní prostor až 2 metry
 • Ideální pro slunečnice a kukuřičné porosty
 • Výška postřikovacích ramp až 440 cm
 • Všechny výhody systému Condor

Condor Endurance II

Condor Endurance II

 • Vytvořen pro maximální kapacitu a rychlost
 • J rampy jsou k dispozici až do 55 metrů
 • 8000 litrová nádrž
 • Získal ocenění Red dot Award 2019
Dozvědět se více