JSR Farms

Andy Morton, JSR Farms
Andy Morton
JSR Farms
United Kingdom

JSR Farms is one of the largest family owned UK farming companies, established in 1958. Growing a range of crops such as wheat, barley, oil seed rape, vining peas, beans and potatoes, the arable operations spans 4000 hectares over 14 sites across East Yorkshire.

 

Agrifac Condor IV Self propelled machines

The company currently operates two 5000L 24m Agrifac Condor IV self-propelled machines, which each rack up 1,500 hours per year. The boom width is driven at JSR by the amount of slurry that they apply to growing crops during the Spring. Arable Farm Manager, Andy Morton comments,

We are applying around 60,000 cubic metres per year at 24 metres. Although there is other equipment available on the market to allow us to go wider with slurry application. The cost of that equipment in one season was too much to justify. So we have had to tailor the sprayers to match our existing equipment.


Importance of new sprayers

As well as the importance of their new sprayers fitting in with their current system, it is imperative that the operators’ preferences were considered ahead of the purchase too. With spending the majority of their time with the machine, it was important that the machine was easy for them to operate, service and maintain. Travelling across all fourteen sites, the comfort, speed on the road and efficiency were also huge factors to discover, as well as ensuring the machines provided excellent output, boom height control and section control to allow operations to continue efficiently and effectively.

Operators opinions

Andy Morton comments,

Our operators’ opinions are key to us, as it’s important that they are happy in the machine that they are working in. After the demonstration, they said they were very impressed with the cab comfort, operator controls and road speed. We do some spraying on ploughed land, and it was very comfortable across the ploughing, and the boom stability is excellent. Our operators also have good communication with the Agrifac technicians as well – they’re in direct communication with them for support and backup

Agrifac leading sprayer brands

Andy concluded: “We chose Agrifac as we felt that they were a strong brand, a reputable sprayer manufacturer, with a very good product in their Condor machines. The operators came back with excellent feedback from the demonstration. To help us make an informed decision on our sprayer purchase. Agrifac appears to be one of the leading sprayer brands in the UK with lots of new technology available! Which we are interested in finding out more about in the future.”


Postřikovač Condor pro všechny druhy porostů

Food Crops

Cereálie

Pokud jde o hospodaření na orné půdě, obilná zrna lze považovat za nejčastěji pěstovaná po celém světě. Cereálie se primárně používají jako hlavní složka pro celou řadu potravin, stejně jako také v některých nápojích, protože poskytují základní živiny potřebné pro lidskou stravu.

Přečtěte si více
Food Crops

Kukuřice

Podobně jako slunečnice je kukuřice plodinou, která využívá a prospívá na slunci a nejlépe se pěstuje ve slunečných oblastech, aby zajistila nejvyšší hektarový výnos. Půdy by měly být dostatečně teplé, aby zajistily dobrý vzestup krátce po zasazení, proto je pozdní jaro ideálním časem pro pěstitele k zahájení výsadby.

Přečtěte si více
Food Crops

Zelenina

Společnost Agrifac vyvinula inovace, možnosti a řešení pro postřikování všech druhů porostů v souladu s potřebami a přáními zemědělců.

Přečtěte si více
Food Crops

Brambory

Podobně jako u cereálií; brambory se obvykle vysazují na jaře, přičemž převážná část úrody se vysazuje mezi březnem a dubnem

Přečtěte si více
Food Crops

Cukrovka

Kořenová cukrová řepa je hlavním zdrojem cukru pěstovaným evropskými zemědělci. Stejně jako brambory, roste tato plodina v podzemí, a proto je ještě důležitější zajistit přiměřené půdní podmínky, aby bylo možné produkovat vysoce výnosnou sklizeň.

Přečtěte si více

Condor

Condor crop sprayer
 • Každá kapka zasáhne to správné místo
 • 99,99 % použití postřikové kapaliny
 • Menší spotřeba vody
 • Všechny výhody systému Condor

Condor WideTrack

 • Maximální výkon
 • Maximální výměra
 • Postřikovací stopy již nejsou problémem
 • Všechny výhody systému Condor

Condor Clearance

 • Přízemní prostor až 2 metry
 • Ideální pro slunečnice a kukuřičné porosty
 • Výška postřikovacích ramp až 440 cm
 • Všechny výhody systému Condor

More user experiences

Andrew Irving
Cunderdin Ag Services
Australia

Contract spraying most farmers would say is a highly specialised occupation that takes many years to perfect.

Dozvědět se více
Horst Brammer
Kartoffelhof Nüssau GmbH
Germany

My name is Horst Brammer and I am the operations manager of Kartoffelhof Nüssau GmbH, a part of the Heilmann AG. Here in Schleswig-Holstein we grow on 370 hectares table potatoes.

Dozvědět se více
Ed Snyder
Mt. Joy, Pennsylvania
United States

My name is Ed Snyder from Snyder crop services. We do crop protection application, fertilizer application and we do some sales in Liquid and dry fertilizer and some consulting in crop scouting.

Dozvědět se více