Cukrová řepa

Food Crops

Ochrana cukrovky s WideTracks

Kořenová cukrová řepa je hlavním zdrojem cukru pěstovaným zemědělci v Evropě*. Stejně jako brambory, roste tato plodina v podzemí, a proto je ještě důležitější zajistit přiměřené půdní podmínky, aby bylo možné produkovat vysoce výnosnou sklizeň.  

Při pěstování cukrové řepy jsou důležitými faktory příprava lůžka pro osev, kvalita osiva, vznik semenáčů, růst rostlin a rozestup řádků, z nichž většinu má pěstitel pod kontrolou. Dalším důležitým faktorem je strojní zařízení, které zemědělec používá k péči o rostlinu během jejích růstových fází, protože půda musí být připravena a zároveň chráněna odpovídajícím způsobem.  

Jedním ze způsobů, jak zajistit, aby tyto faktory nebyly důvodem pro omezení růstu, je použití adekvátního strojního zařízení, které pomáhá zajistit, aby záhony nebyly poškozeny, a redukovat zhutnění půdy, které by mohlo být přeneseno na porost pod povrchem. Díky variabilní šířce stopy, která je k dispozici u Agrifac Condor, v kombinaci s měnícími se vzdálenostmi trysek a technologickými možnostmi vám postřikovače Condor a Endurance umožňují postřikovat přímo vrchní část porostu a zaměřit se na přesnou oblast a zajistit, aby každá kapka zasáhla správné místo. 


Postřikovače Condor 

Condor

Condor crop sprayer
 • Každá kapka zasáhne to správné místo
 • 99,99 % použití postřikové kapaliny
 • Menší spotřeba vody
 • Všechny výhody systému Condor

Condor WideTrack

 • Maximální výkon
 • Maximální výměra
 • Postřikovací stopy již nejsou problémem
 • Všechny výhody systému Condor

Condor Clearance

 • Přízemní prostor až 2 metry
 • Ideální pro slunečnice a kukuřičné porosty
 • Výška postřikovacích ramp až 440 cm
 • Všechny výhody systému Condor

K dispozici také sklízeč řepy Agrifac LightTraxx

Agrifac LightTraxx

Agrifac LightTraxx

Agrifac LightTraxx

 • Snadná obsluha
 • Lehký tlak na půdu
 • Snadná práce
 • Snadná investice
Dozvědět se více