NEED Farming

Další krok v precizním zemědělství, ochrana na úrovni rostlin

Přesné zemědělství není dostatečně přesné 

Přesné zemědělství není dostatečně přesné. Pro další krok v zemědělství potřebujeme péči na úrovni dané rostliny. Zpět k základům zemědělství: péče o každou jednotlivou rostlinu, avšak s nejmodernějšími technologiemi. Stručně řečeno, jedná se o péči o individuální potřeby jednotlivých rostlin, namísto potřeb celého pole, což vede k vyšším výnosům. 


V konceptu NEED Farming se snoubí znalosti zemědělce s technologiemi, které umožňují péči na úrovni jednotlivých rostlin ve velkém měřítku. Zemědělec má mnoho zdrojů informací, z nichž může získávat znalosti o vitalitě a potenciálu rostlin, aby jim tak poskytl potřebnou péči – je to např. stav rostlin, stav půdy, počasí, historické mapy výnosů apod. 


K péči o rostlinu na individuálním základě dochází díky vyšší přesnosti aplikace. Z tohoto důvodu se snižuje používání prostředků na ochranu rostlin a hnojiv, což nakonec zvyšuje výkon a zároveň se šetří voda, palivo a životní prostředí. Avšak pro koncept NEED Farming je nezbytné, aby byly pro příslušnou rostlinu použity ty správné zdroje. 


Technologie NEED Farming 

V posledních letech pracuje společnost Agrifac na vývoji řešení Brilliant Simple pro postřik na úrovni rostlin. Společnost Agrifac s hrdostí představuje nejnovější funkce této technologie: DynamicDosePlus a AiCPlus, díky nimž nyní mohou zemědělci postřikovat na úrovni jednotlivých rostlin. S programem DynamicDosePlus se znalosti zemědělce přenášejí a provádějí ve stroji formou předpisové mapy na úrovni příslušné rostliny. Systém AiCPlus umožňuje skenování a aplikaci na plodiny v reálném čase. 

AiCPlus

AiCPlus je prvním kamerovým systémem Agrifac s integrovanou umělou inteligencí, která interpretuje, co vidí. Různé algoritmy v AiCPlus nebyly naprogramovány několika techniky, ale učily se od zemědělců, což zaručuje, že AiCPlus činí stejná rozhodnutí jako zemědělec. Inteligentní kamery AiCPlus jsou namontovány přímo na rampu a systém přímo zpracovává a analyzuje plodiny. Požadovaná množství lze se systémem DynamicDosePlus aplikovat okamžitě bez nutnosti off-line a časově náročných kroků. 

DynamicDosePlus

DynamicDosePlus vám umožňuje dát každé rostlině přesně to, do potřebuje. Už se nemusíte rozhodovat, co je nejlepší ošetření pro všechny rostliny, ale můžete každou postřikovat zvlášť přesně tím přípravkem, jaký potřebuje. 

Aplikovaná technologie NEED Farming 

První zkušenosti v různých zemích ukázaly vynikající výsledky. Během naší „Demonstrace vysušení brambor“ na podzim roku 2017 v Nizozemsku, mimo jiné ve spolupráci s: Dronewerkers, Nadace Akkerweb, TopX a WUR, bylo dokázáno, že by bylo možné dosáhnout výrazných úspor bez ztráty kvality postřiku. Také od společnosti YP AG Ltd, poloostrov Yorka v Austrálii, byly při zkouškách zjištěny první kladné zkušenosti, kdy během vegetačního období byl plevel mezi plodinami postřikován specificky podle daného pole. 

Je to jediný způsob, jak dosáhnout našeho cíle: dostatečné, výživné a bezpečné potraviny nejudržitelnějším způsobem. 

NEED Farming, od společnosti Agrifac! 

Roeland Coopman

Sales, Service and Marketing

The Netherlands

“Agrifac Sprayers offer solutions
which help you towards
#sustainable farming.”
Let me contact you