Земеделие NEED

Следващата стъпка в прецизното земеделие, защита на ниво растение

Прецизното земеделие не е достатъчно прецизно 

Прецизното земеделие не е достатъчно прецизно. За да направим следната крачка в земеделието ни е необходимо да се грижим на ниво отделно растение. Връщане към основите на земеделието: грижа за всяко отделно растение, но с помощта на най-новите технологии. Същността на това е да се грижим за индивидуалните нужди на всяко растение вместо за нуждите на цяло поле и така да се постигнат по-големи реколти. 


В основата на земеделие NEED е комбинирането на знанията на фермера с технология, която му позволява да ги приложи на ниво отделно растение и в големи мащаби. Един фермер има много източници на информация от които може да се информира относно жизнеността и потенциала, за да може да се погрижи за растението, като например състоянието на растението и на почвата, времето, карти, показващи историческите реколти, т.н. 


Грижата за растението на индивидуално ниво се извършва чрез по-голяма прецизност на прилагането. Затова добивите нарастват и използването на агенти за растителна защита и торове намаляват, което в крайна сметка създава по-голямо количество краен продукт, като спестява вода и гориво и щади околната среда. Но при Земеделие NEED техниките са необходими, за да може да се прилагат точните ресурси на ниво отделно растение. 


Технология за земеделие NEED 

През последните няколко години Agrifac разработва гениално прости (Brilliant Simple) решения за пръскане на ниво отделно растение. Agrifac с гордост представя най-новите си продукти: DynamicDosePlus, SmartDosePlus и AiCPlus, които вече позволяват на фермера да пръска на ниво отделно растение. С DynamicDosePlus познанията на фермера биват „преведени“ и изпълнени на машина под формата на карта с предписания, действаща на ниво отделно растение. AiCPlus позволява сканиране в реално време на посевите и прилагането. 

AiCPlus

AiCPlus е първата система за камера на Agrifac с интегриран изкуствен интелект, който тълкува това, което вижда. Различните алгоритми в AiCPlus не са програмирани от няколко техници, а са се учили от фермерите, което гарантира, че AiCPlus взема същите решения, каквито би взел фермерът. Интелигентните AiCPlus камери се монтират директно върху стрелата, откъдето системата обработва и анализира посевите. Желаните количества могат да бъдат прилагани незабавно с DynamicDosePlus, без да има необходимост от времеемки офлайн действия. 

DynamicDosePlus

DynamicDosePlus ви позволява да дадете на всяко едно растение точно това, от което има нужда. Вече няма нужда да решавате как най-добре да третирате всички растения, вместо това можете да пръскате всяко едно растение точно с това, от което има нужда. 

Прилагане на земеделие NEED 

Първите опити за прилагане в различни страни показаха отлични резултати. По време на нашия тур „Демонстриране на сушене на картофи“ през есента на 2017 г., проведен в Нидерландия съвместно с: Dronewerkers, фондация Akkerweb, TopX, WUR и други организации, бе доказано, че могат да бъде постигнато значително спестяване без намаляване на качеството на пръскането. Също така фирмата YP AG Ltd. от полуостров Йорк, Австралия, докладва първите позитивни резултати от изпитанията, при които по време на периода на растеж на растенията плевелите, растящи сред посевите, бяха напръскани по специфичен за локацията начин. 

Това е единственият начин да се постигне нашата цел: достатъчно количество питателна и безопасна храна по най-устойчив начин. 

Земеделие NEED, задвижвано от Agrifac! 

Roeland Coopman

Sales, Service and Marketing

The Netherlands

“Agrifac Sprayers offer solutions
which help you towards
#sustainable farming.”
Let me contact you