Визия на Agrifac

Дайте на растенията си точно това, от което се нуждаят

Нуждаем се от земя, за да отглеждаме храна, от здрави почви, за да изхранваме посевите и добитъка, от чиста вода във фермите и от фермери, които да реализират всичко това. Всеки земеделски производител и подизпълнител има собствено ежедневно предизвикателство да постигне възможно най-висока възвращаемост при най-ниски разходи. На по-глобално ниво знаем, че има достатъчен капацитет за производство на достатъчно храна, за да се хранят адекватно всички, въпреки факта, че се очаква населението на света да нарасне до 9 милиарда до 2050 г. Вместо да обработваме все повече и повече земя, би трябвало да можем да увеличим производителността на храна от съществуващите земеделски земи, като същевременно намалим отпечатъка си. 

Agrifac е точно в този бизнес! Желаем да допринесем за задоволяване на по-високите потребности от храна по устойчив и гениално прост начин.