Пръскане на участъци от Agrifac

Намалете нуждите си от хербицид

Пръскането на участъци има редица преимущества. Фермерите могат чувствително да намалят употребата на химикали. Освен това е по-добро за посева и има по-малко въздействие върху околната среда. Унищожавате само плевелите, без да увреждате посева. 

В този случай са нужни карти на заданието или карти на зоните. Могат да се използват входни данни от карти, отразяващи типа почва, топографията или карти на вредителите, заснети от дрон. 

С индивидуално контролирани дюзи, разположени на близко разстояние, пръскачката Condor, допълнително оборудвана с технологията DynamicDosePlus на Agrifac, може да подава променливи дози от всяка дюза в минимална ширина от 25 кв. см (10 кв. инча) под контрола на карта с указания. 

Освен това, новите датчици позволиха на пръскачките да прескочат този подход и да третират индивидуално всяко растение. Тези датчици директно разпознават растенията и предизвикват незабавна реакция на третиране. 

Една от тези техники е интелигентната система за пръскане на участъци от Bilberry. За самоходните пръскачки Condor Agrifac разработи системата AiCPlus. Agrifac има цветни RGB камери, разположени на стрелата, които разпознават плевелите и посевите въз основа на фирмата, структурата и контраста. Те разпознават определени плевели и пръскат химикал само където се намира плевелът. По този начин използвате по-малко химикали и унищожавате само плевелите, което е по-добре за посевите и има по-малко въздействие върху околната среда. 

Първите опити вече показаха значителни икономии. 

„Със системата AiCPlus на Agrifac успях да постигна желаното пръскане на участъци по време на лятното пръскане (зелено на кафяв фон) и да постигна около 90% намаление на химикалите и водата. Само с едно пълнене е лесно да се покрият 1000 ha за един ден.“ 

Gerrit Kurstjens, Beefwood Farms, Moree, NSW