Вертикално пръскане на високи култури: VertiPlus

Специално разработена за вертикална защита на посеви

Стрела за вертикално пръскане може да бъде решението за високи култури като аспержи, домати, краставици и пипер. Стрелата за вертикално пръскане осигурява оптимално проникване на разтвор в посева.  Позициите на дюзите лесно могат да се адаптират към височината на посева и да бъдат индивидуално изключвани. Най-ниската дюза може да се ползва за пръскане на редовете с хербициди. Agrifac има решение за вертикална защита на посеви, засаждани на редове, като аспержите, с разглобяемата система VertiPlus. 

Vertiplus

Специално разработена за вертикална защита на посеви, засаждани на редове като аспержите. 

Изведени на ниско дюзи 

На устройствата за редови култури на стрелите за хоризонтално пръскане могат да бъдат поставени изведени на ниско дюзи за пръскане под гъстата зеленина, които да могат да подобрят отлагането на прилагания продукт върху целевите области. Изведените ниско дюзи могат сериозно да допринесат за ефикасното и икономично използване на продуктите за растителна защита. 

Дюзите са монтирани на гъвкави удължения към обикновена пръскачка и пръскат пестициди под листата на посева, като по този начин дават по-добро и по-ефикасно покритие на посева. Състоят се от висящи пластмасови маркучи с различни дюзи в краищата им, които пръскат под листата. Маркучите могат да се люлеят свободно диагонално на редовете и да се настроят за всякакво междуредие.