Wizja firmy Agrifac

Zapewnij swoim roślinom dokładnie takie zabiegi, jakich potrzebują

Potrzebujemy ziemi do uprawy żywności, zdrowych gleb do odżywiania upraw i żywego inwentarza, czystej wody w gospodarstwach i rolników, którzy będą zajmować się tym wszystkim. Każdy rolnik i wykonawca codzienne stara się osiągnąć jak największy zwrot przy jak najniższych kosztach. Wiemy, że na całym świecie dostępne są warunki do produkcji żywności w ilości wystarczającej do wykarmienia wszystkich ludzi, pomimo faktu, że do roku 2050 nasza liczba ma wzrosnąć do 9 miliardów. Zamiast uprawiać coraz większe ilości ziemi, powinniśmy zdobywać możliwość zwiększania wydajności produkcji żywności na istniejących gruntach i jednocześnie ograniczać swój ślad. 

Właśnie na tym polega działalność firmy Agrifac! Chcemy przyczynić się do zaspokojenia potrzeby zwiększenia produkcji żywności, w zrównoważony i niesamowicie prosty sposób.