Vize společnosti Agrifac

Poskytne vašim rostlinám přesně to ošetření, které potřebují

Potřebujeme půdu k pěstování potravin, zdravou půdu k výživě plodin a hospodářských zvířat, čistou vodu na farmách a zemědělce, kteří to všechno uskuteční. Každý zemědělec a dodavatel čelí své každodenní výzvě k dosažení co nejvyšší možné návratnosti za co nejnižší cenu. Na globálnější úrovni víme, že je k dispozici dostatečná kapacita k výrobě dostatečného množství potravin, aby bylo možné zajistit dostatečné množství potravin pro všechny, a to navzdory skutečnosti, že se předpokládá, že světová populace do roku 2050 vzroste na 9 miliard. Namísto obdělávání další a další půdy bychom měli být schopni zvýšit produktivitu potravin na stávající zemědělské půdě a současně snížit naši uhlíkovou stopu. 

To je přesně to, co společnost Agrifac činí! Chceme přispívat k vyšší potřebě potravin udržitelným, brilantně jednoduchým způsobem.